Ros Companys

Politica de privacitat

A ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. ens preocupem per la seva privacitat i la transparència. A continuació, li indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos d’acord amb l’establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 

 • Responsable: ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.
 • Finalitat: Realitzar els processos de selecció de personal
 • Legitimació: Execució d’un contracte
 • Destinataris: No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament: roscompanys.com
 • Procedència: El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 

ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.

B65787012

C/ Carrió, núm. 27, baixos – 08242 – Manresa – BARCELONA

931760058

info@roscompanys.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 

A ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar els Curriculum Vitae rebuts i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 

Dos anys des de la darrera interacció.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 

 • Execució d’un contracte: Gestió dels Curriculum Vitae lliurats pel candidat per fer els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat. (RGPD art. 6.1.b).

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

 

6. Transferències de dades a tercers països

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament o a www.roscompanys.com

 

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

 

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les vostres dades?

 

Les dades personals que tractem a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 

 • Responsable: ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.
 • Finalitat: prestar els serveis sol·licitats i enviar comunicacions comercials.
 • Legitimació: Execució d’un contracte. Interès legítim del responsable
 • Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament o a roscompanys.com
 • Procedència: El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 

ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.

B65787012

C/ Carrió, núm. 27, baixos – 08242 – Manresa – BARCELONA

931760058

info@roscompanys.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 

A ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 

Les dades s’han de conservar mentre l’interessat n en sol·liciti la supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 

 • Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.12).

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 

 • Adminustració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

 

6. Transferències de dades a tercers països

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament o a www.roscompanys.com

 

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

 

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les vostres dades?

 

Les dades personals que tractem a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 

 • Responsable: ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.
 • Finalitat: Gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l’exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades.
 • Legitimació: Compliment d’una obligació legal.
 • Destinataris: No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament o a roscompanys.com
 • Procedència: El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 

ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.
B65787012
C/ Carrió, núm. 27, baixos – 08242 – Manresa – BARCELONA
931760058
info@roscompanys.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 

A ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l’exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 

Es conservaran durant el temps necessari per resoldre les reclamacions.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 

 • Compliment d’una obligació legal: Gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l’exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades. (art. 6.1.c)

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

 

6. Transferències de dades a tercers països

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament o a www.roscompanys.com

 

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

 

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les vostres dades?

 

Les dades personals que tractem a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 

• Dades identificatives.
• Adreces postals i electròniques.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 

 • Responsable: ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.
 • Finalitat: Gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l’exercici dels drets establerts a la normativa de protecció de dades.
 • Legitimació: Compliment d’una obligació legal.
 • Destinataris: No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament o a roscompanys.com
 • Procedència: El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 

ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.

B65787012

C/ Carrió, núm. 27, baixos – 08242 – Manresa – BARCELONA

931760058

info@roscompanys.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 

A ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, si escau, el enviament de comunicacions comercials inclusivament per via electrònica. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la supressió.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 

 • Execució d’un contracte: Gestió de clients potencials que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

No se cediran dades a tercers, llevat d’obligació legal.

 

6. Transferències de dades a tercers països

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.roscompanys.com

 

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

 

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les vostres dades?

 

Les dades personals que tractem a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 

 • Responsable: ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.
 • Finalitat: Salvaguardar els interessos vitals de les persones.
 • Legitimació: Compliment d’una obligació legal. Missió en interès públic.
 • Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: entitats sanitàries, forces i cossos de seguretat de l’Estat; Organismes de la Seguretat Social i autoritats laborals.
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament o a roscompanys.com
 • Procedència: El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 

ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.

B65787012

C/ Carrió, núm. 27, baixos – 08242 – Manresa – BARCELONA

931760058

info@roscompanys.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 

A ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de salvaguardar els interessos vitals de les persones físiques en general i la salut laboral en particular, en relació amb la propagació de la COVID-19. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 

Les dades es conservaran durant el temps necessari per determinar la possible propagació de l’epidèmia, seguint les directrius que hi publiquin les autoritats sanitàries. En el moment de la seva supressió es mantindran bloquejats a disposició de les autoritats laborals durant el temps que indica la legislació laboral i la resta d’autoritats competents per a l’exigència del compliment de responsabilitats.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 

 • Compliment duna obligació legal: Salvaguardar la salut dels empleats de lentitat en relació amb la propagació de la COVID-19. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Missió en interès públic: salvaguardar els interessos vitals de les persones físiques en general, en relació amb la propagació de la COVID-19. Llei 2/2021, del 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 

 • Entitats sanitàries, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, amb la finalitat d’informar un possible focus epidèmic a les autoritats. (requisit legal).
 • Organismes de la Seguretat Social i Autoritats laborals, amb la finalitat de demostrar les mesures de control epidèmic aplicades, a l’àmbit d’una inspecció laboral. (requisit legal).

 

6. Transferències de dades a tercers països

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.roscompanys.com

 

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

 

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les vostres dades?

 

Les dades personals que tractem a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 

 • Responsable: ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.
 • Finalitat: Gestionar la prestació dels serveis contractats.
 • Legitimació: Execució d’un contracte. Interès legítim del Responsable.
 • Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària; Entitats financeres.
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament o a roscompanys.com
 • Procedència: El mateix interessat

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 

ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.

B65787012

C/ Carrió, núm. 27, baixos – 08242 – Manresa – BARCELONA

931760058

info@roscompanys.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 

A ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió fiscal, comptable i administrativa de proveïdors així com les dades de contacte professionals. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 

Les dades s’han de conservar mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió, i si s’escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 

 • Execució dun contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis contractats. (RGPD art. 6.1.b).
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals. (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de fer els pagaments corresponents (requisit contractual).

 

6. Transferències de dades a tercers països

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament o a www.roscompanys.com

 

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

 

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les vostres dades?

 

Les dades personals que tractem a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 • Responsable: ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.
 • Finalitat: Control i direció de l’activitat laboral.
 • Legitimació: Execució d’un contracte.
 • Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Jutjats i Tribunals.
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament o a roscompanys.com
 • Procedència: El mateix interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 

ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.

B65787012

C/ Carrió, núm. 27, baixos – 08242 – Manresa – BARCELONA

931760058

info@roscompanys.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 

A ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de controlar i dirigir l’activitat laboral usant els sistemes de videovigilàcia del responsable. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a jutjats i tribunals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 

 • Execució d’un contracte: Reial decret llei 2/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (art. 20.3); Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (art. 89).

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 

 • Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès una manca d’àmbit laboral (requisit legal).

 

6. Transferències de dades a tercers països

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament o a www.roscompanys.com

 

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

 

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les vostres dades?

 

Les dades personals que tractem a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 

 • Responsable: ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.
 • Finalitat: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
 • Legitimació: Missió en interès públic.
 • Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: si escau, les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com jutjats i tribunals.
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament o a roscompanys.com
 • Procedència: El mateix interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 

ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.

B65787012

C/ Carrió, núm. 27, baixos – 08242 – Manresa – BARCELONA

931760058

info@roscompanys.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 

A ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions usant els sistemes de videovigilància. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 

Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, tret de comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 

 • Missió en Interès públic: Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (RGPD art. 6.1.e), segons consta a la “Guia sobre l’ús de càmeres de vídeo per a seguretat i altres finalitats”, publicada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 

 • Si escau, les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, així com els jutjats i els tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

 

6. Transferències de dades a tercers països

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament oa www.roscompanys.com

 

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

 

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les vostres dades?

 

Les dades personals que tractem a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

 

 • Responsable: ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.
 • Finalitat: Gestionar la relació laboral.
 • Legitimació: Execució d’un contracte. Compliment d’una obligació legal.
 • Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua; Bancs i entitats financeres; Fundació estatal per a la formació a l’ocupació (Fundae).
 • Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament o a roscompanys.com
 • Procedència: El mateix interessat.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 

ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L.

B65787012

C/ Carrió, núm. 27, baixos – 08242 – Manresa – BARCELONA

931760058

info@roscompanys.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

 

A ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió de personal; formació; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; accidents laborals, si escau. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 

Mentre es mantingui la relació laboral amb lentitat i durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

 

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 

 • Execució dun contracte: Gestió de personal, formació i capacitació. (RGPD art.6.1.b).
 • Compliment duna obligació legal: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; elaboració de nòmines, assegurances socials i cotitzacions; registre de jornada; gestió d’accidents laborals, si és el cas. (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals; Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; Reial Decret Legislatiu 8 /2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social; laboral a la jornada de treball, RGPD arts 6.1.ci 9.2.b). Reial Decret 902/2020, de 13 doctubre, digualtat retributiva entre dones i homes.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

 

 • Administració Tributària, Seguretat Social i Mútua, amb la finalitat de presentar els impostos i les obligacions relatives a assegurances socials (requisit legal).
 • Bancs i entitats financeres, amb la finalitat de fer el pagament de les nòmines (requisit contractual).
 • Fundació estatal per a la formació a l’ocupació (Fundae), amb la finalitat de realitzar la gestió de la bonificació a la formació d’empleats (requisit contractual).

 

6. Transferències de dades a tercers països

 

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament o a www.roscompanys.com

 

Quan es faci l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

 

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les vostres dades?

 

Les dades personals que tractem a ROS COMPANYS ASSOCIATS, S.L. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 

 • Dades identificatives.
 • Adreces postals i electròniques.