Consultoria empresarial

Home Consultoria empresarial

Consultoria empresarial

En un món globalitzat i més interconnectat, i uns mercats cada cop més exigents, existeix una necessitat creixent de control i seguiment dels negocis, per tal de poder prendre decisions àgils, acurades i ràpides. La nostra visió és proveir de les eines necessàries a les empreses per poder competir en igualtat de condicions en tots els àmbits, sense la necessitat d’augmentar la seva estructura administrativa.

  • Disseny i elaboració de reportings de negoci
  • Outsourcing funció de control de gestió i auditoria interna
  • Elaboració de plans de negoci, i/o viabilitat econòmica
  • Valoració d’empreses i processos de compra venta
  • Estudis de costos i de marges

  • Disseny i elaboració de sistemes de pressupostos i seguiment
  • Projeccions econòmiques i financeres, cash flows i previsions
  • Estudi, disseny i planificació de diferents àrees administratives, comptables i financeres de l’empresa
  • Anàlisis de negoci i financer de l’empresa