Fiscal Comptable

Home Fiscal-Comptable

Som experts en la prestació de serveis d’assessorament en àrees fiscals i comptables, així com en la gestió fiscal-comptable , i disposem d’un equip de professionals altament capacitats per respondre a les necessitats dels nostres clients en tots els àmbits.

Fiscal

 • Estudi de la situació de l’empresa i assessorament per a l’optimització fiscal
 • Planificació fiscal local i/o internacional
 • Assistència en Inspeccions tributàries
 • Confecció i liquidació de les declaracions d’impostos

 • Informació i actualització permanent de les novetats en matèria fiscal
 • Sistema de Subministrament Immediat de Informació de IVA (SII)
 • Gestions davant de l’administració

Comptable

 • Definició del pla comptable específic per l’empresa adequat al Pla General Comptable
 • Anàlisis i disseny d’un sistema comptable adient per a l’empresa
 • Outsourcing comptable

 • Confecció dels llibres oficials de comptabilitat
 • Elaboració i presentació dels Comptes Anuals
 • Confecció dels tancaments comptables analítics
 • Elaboració de d’estats financers consolidats