Laboral

Home Laboral

Laboral

La nostra visió de l’àrea laboral, no només es basa en l’ administració de personal i les relacions laborals a l´ empresa, sinó que la nostra experiència i la combinació dels professionals de l’àrea juntament amb professionals d’altres àrees, ens permeten realitzar una estratègia global per a cada operació adaptada a cada empresa i a cada situació particular.

 • Gestió i administració de personal: Nòmines, altes/baixes de treballadors, contractació, costos laborals, Segureta Social, bonificacions, Retencions..
 • Assessorament en matèria laboral:
  • Contractació i relacions laborals
  • Règim disciplinari, sancions, acomiadaments, concil·liacions
  • Procediments davant l’administració, Inspeccions de Treball..
  • Comunicació de dades i gestions als organismes oficials: Tgss, Inss, Sepe,

 • Assessorament i gestions en matèria de pensions i prestacions: Jubilació, viduïtat, incapacitat temporal i permanent, prestacions de desocupació.
 •  Auditoria laboral de l’empresa: Revisions del compliment de tots els aspectes legals laborals dins l´ area laboral d´una empresa: Relacions laborals, Seguretat Social, retencions i d´ altres aspectes fiscals, Prevenció de riscos…