Mercantil

Home Mercantil

Mercantil

Els nostres professionals assessoren en els diferents àmbits i aspectes de la vida de les societats, des de l’inici, i oferint serveis en les diferents problemàtiques que poden sorgir en l’evolució de qualsevol negoci.

  • Contractació mercantil
  • Constitució de societats.
  • Reformes estatutàries.
  • Secretaries de consell.
  • Reestructuracions societàries.

  • Acords entre socis.
  • Convocatòries, actes, certificacions.
  • Fusions i escissions.
  • Liquidació i dissolució de societats.